ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ မာရမ္းေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေအးခ်မ္းသာေက်းရြာ ၊ ခေမာက္ငယ္ဆီအုန္းပ်ဳိးခင္းဇုန္ အတြင္း အသက္ တစ္ဆယ္ငါးႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား သားမယားအျဖစ္ျပဳက်င့္ သူ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး အား မာရမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ

ယမန္ေန႕ က ဖမ္းဆီးအေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ျပဳက်င့္ခံရ သူ အသက္၁၅ႏွစ္အရြယ္ မ—— ၏ မိခင္ ျဖစ္သူ က ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကြက္တာ၀န္ခံ ခင္ေဇာ္ ႏွင့္ ဆီအုန္းလုပ္သား တင္ေအး ဆိုသူ ႏွစ္ဦး မွ

သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ေၾကာင္းတိုင္တန္းခ်က္အရ မာရမ္းရဲစခန္းမွ မ——-အား စစ္ေမးရာ လြန္ခဲ့သည့္တစ္လခန္႕ က ျပဳက်င့္ခံရသူ မ——- သည္ ဆီအုန္းအလုပ္စခန္းမွအိမ္သို႕ျပန္လာစဥ္ လုပ္ကြက္တာ၀န္ခံ ခင္ေဇာ္ က လိုက္ပါပို႕ေဆာင္ေပးရာ လမ္းတြင္

လမ္းေဘးခ်ဳံပုတ္အတြင္း သို႕ဆြဲေခၚကာ သားမယားအျဖစ္(၁)ႀကိမ္ျပဳက်င္႕ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ယင္းေနာက္ လြန္ခဲ့သည့္(၂၀)ရက္ခန္႕ က မ——သည္ မိမိေနအိမ္တြင္တစ္ဦးတည္း ထမင္းခ်က္ေနစဥ္ ဆီအုန္းလုပ္သား တင္ေအး ဆိုသူ မွ

ေနအိမ္ေနာက္ေပါက္မွအိမ္ေပၚသို႕တက္လာၿပီး မ——အား ဖုန္း၀ယ္ေမးမယ္ ၊ ရန္ကုန္သို႕ ခိုးေျပးၾကမယ္ ဟုေျပာဆိုကာပါးစပ္ပိတ္၍ သားမယားအျဖစ္(၁)ႀကိမ္ ထပ္မံျပဳက်င့္ ခဲ့ရေၾကာင္းစစ္ေဆးေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

Leave a Reply

Your email address will not be published.