ဖုန္းမွားဆက္သြယ္မိျပီး မ်က္နွာမျမင္ဘူးဘဲ သမီးရည္းစားျဖစ္ရာမွ တည္းခိုခန္း၌ ခ်ိန္းေတြ႕စဥ္ အျဖစ္ဆိုးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီ

ဖုန္းမွားဆက္သြယ္မိျပီး မ်က္နွာမျမင္ဘူးဘဲ သမီးရည္းစားျဖစ္ရာမွ တည္းခိုခန္း၌ ခ်ိန္းေတြ႕စဥ္ အျဖစ္ဆိုးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီ

ဖုန္းမွားဆက္သြယ္မိျပီး မ်က္နွာမျမင္ဘူးဘဲ သမီးရည္းစားျဖစ္ရာမွ တည္းခိုခန္း၌ ခ်ိန္းေတြ႕စဥ္ အျဖစ္ဆိုးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး

မုိးညႇင္းတြင္ လူခ်င္းမျမင္ဖူးဘဲ ဖုန္းျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ခ်စ္ႀကိဳက္ၾကၿပီးေနာက္ အျပင္၌ ေတြ႔ဆံုရန္ တည္းခိုခန္း၌ ခ်ိန္းေတြ႔ၾကၿပီး၊ သားမယားအျဖစ္(၂)ႀကိမ္ ၿပဳက်င့့္ျခင္း ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ျဖစ္စဥ္မွာ မိုးညွင္းဒီဂရီေကာလိပ္၌

ေက်ာင္းတက္ေနေသာ အသက္(၂၀)အရြယ္ေက်ာင္းသူ မ××× ထံသို႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေနသူ အမိ်ဳးသားတစ္ဦး၊ အသက္(၂၅)နွစ္အား ဖုန္းမွားဆက္သြယ္မိရာမွ ၎တို႔နွစ္ေယာက္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ျဖင့္

သမီးရည္းစားအျဖစ္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ၾကသည္။မ×××အား လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔လာရန္ ဖုန္းျဖင့္ ေခၚသျဖင့္ မ×××မွာ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ လိုက္လာခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရိွ တည္းခိုခန္းတစ္ခုတြင္ အတူညအိပ္တည္းခိုခဲ့ၾကရာ

Leave a Reply

Your email address will not be published.